Om Grant Thornton

vaekstplan-image

Grant Thornton er en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, der løser såvel nationale som internationale opgaver. Vi er ca. 175 erfarne medarbejdere, men ikke større end, at du altid får en personlig og dedikeret rådgivning.
Læs mere om Grant Thornton ›

Skatteinformation

Grant Thornton

Mange virksomhedsejere bruger rigtig meget tid på at sætte sig ind i reglerne på skatteområdet. Vi vil give jer mulighed for selv at holde jer opdaterede. Derfor har vi lavet en omfattende publikation om skat.
Find skattepublikationen her ›

Nyheder

 • WP_Post Object ( [ID] => 1957 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-05-19 07:29:20 [post_date_gmt] => 2016-05-19 07:29:20 [post_content] => Se jobopslag [post_title] => Grant Thornton søger revisortrainee / elev til afdeling i Nordsjælland [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => grant-thornton-soger-revisortrainee-elev-til-afdeling-i-nordsjaelland [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-05-19 07:29:20 [post_modified_gmt] => 2016-05-19 07:29:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://grantthornton.dk/?p=1957 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw )
  Grant Thornton søger revisortrainee / elev til afdeling i Nordsjælland
 • WP_Post Object ( [ID] => 1950 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-05-13 11:49:14 [post_date_gmt] => 2016-05-13 11:49:14 [post_content] => Efter den såkaldte Skattekreditordning kan virksomheder få udbetalt et beløb på 22 % af den del af årets underskud, som stammer fra udgifter til forskning og udvikling. Udbetalingen forudsætter dog, at virksomheden anmoder om den ved indsendelsen af selvangivelsen for det det pågældende år. Der har hidtil været lidt usikkerhed om hvilke forsknings- og udviklingsomkostninger, der er omfattet af Skattekreditordningen, herunder om IT-udviklingsomkostninger var omfattet. Skatterådet har dog i en nylig afgørelse slået fast, at IT-udviklingsomkostninger også er omfattet. Skatterådet fandt nemlig, at et selskabets udgifter til udvikling af en applikation til online lektiehjælp var omfattet af Skattekreditordningen, også selv om applikationen endnu ikke var færdigudviklet. Skatterådet lagde i den forbindelse vægt på, at der var tale om omkostninger til udvikling af et nyt produkt med henblik på kommerciel anvendelse. Forsknings- og udviklingsaktiviteter er i denne sammenhæng forsøg og udvikling af nye eller forbedrede produkter eller tjenesteydelser, samt egentlig forskning, både anvendt forskning med et kommercielt sigte og grundforskning. Skattekreditordningen omfatter i så fald alle de udgifter, som afholdes i den forbindelse, herunder lønudgifter, udgifter til råmaterialer, leje af lokaler, maskiner og inventar, samt udgifter til eksterne konsulenter mv. De eneste forudsætninger for udbetaling af Skattekredit er så, at virksomheden har underskud i det pågældende år og at den anmoder om udbetalingen af skattekreditten samtidig med indsendelsen af selvangivelse. Har du brug for at vide mere om ordningen, og om den kan anvendes af din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os. [post_title] => Skattekredit for IT-udviklingsomkostninger [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => skattekredit-for-it-udviklingsomkostninger [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-05-13 11:53:26 [post_modified_gmt] => 2016-05-13 11:53:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://grantthornton.dk/?p=1950 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw )
  Skattekredit for IT-udviklingsomkostninger
 • WP_Post Object ( [ID] => 1946 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-05-12 16:36:31 [post_date_gmt] => 2016-05-12 16:36:31 [post_content] => Det vedtagne lovforslag svarer med enkelte justeringer til det fremsatte lovforslag. Fra 1. juli 2016 vil det være muligt at tildele tegningsretter, optioner eller aktier til medarbejdere med en beskatning, der falder til 27/42% fra tidligere op til 56% og som udskydes til medarbejderen afstår erhvervede aktier. Der gives mulighed for individuelle som generelle ordninger. Det er således muligt at skræddersy ordninger til den enkelte nøglemedarbejder. De nye regler omfatter alle former for aktier, aktieoptioner og tegningsretter i det selskab eller den kon­cern, hvori medarbejderen er ansat. Dette gælder også tegningsretter mv til aktier i udenlandske selskaber Ligningslovens § 7P indhold:
  • Ansatte kan tildeles aktier, tegningsretter eller optioner i det selskab eller i den koncern, hvori de er ansat, til en værdi af højst 10% af årslønnen og uden indkomstbeskatning på til­de­lings­tids­punktet.
  • Beskatningen af medarbejderen vil ske som aktieindkomst, når aktierne sælges.
  • Selskaber, der tilbyder medarbejdere at erhverve medarbejderaktier mv., ikke har fradrag for udgifterne til medarbejderaktierne, og anses for at have afstået aktierne til handels­vær­dien på tidpunktet for medarbejdernes udnyttelse af tegningsretter og optioner, uanset til hvilken værdi medarbejderne kan anskaffe aktierne til.
  • Arbejdsgiver frit kan vælge, om alle eller kun få medarbejdere skal tildeles medarbejderaktier mv.
  Betingelser for at være omfattet af ordningen:
  • Modtageren skal være ansat i den koncern, der tildeler vederlaget.
  • Vederlaget skal være aktier, tegningsretter eller optioner til det selskab eller til den koncern, hvori medarbejderen er ansat.
  • Værdien af vederlaget må ikke overstige 10% af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås eller på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger.
  • Aktierne må ikke udgøre en særskilt aktieklasse.
  • Der skal udarbejdes en skriftlig aftale mellem selskabet og den ansatte.
  • Det skal fremgå af aftalen, at reglerne om skattefrihed efter den nye bestemmelse, Ligningslovens § 7P, skal finde anvendelse.
  • Sker der differenceafregning, vil beskatningen være omfattet af Ligningslovens § 28. Medarbejderen vil i dette tilfælde blive beskattet af det modtagne kontante beløb som personlig indkomst, hvorved medarbejderen risikerer en beskatning på op til 56%.
  Lettere administration Krav om revisor- eller advokatattestation genindføres ikke. Det gøres hermed lettere at opfylde ind­be­ret­ningsforpligtelserne. Selskaberne skal foretage markering i indkomstregistreret ved tildeling af købe- og tegningsretter. Derudover har det danske selskab, hvori medarbejderen er ansat indberetningspligt ved medarbejderens erhvervelse af aktier, dette gælder også ved erhvervelse af aktier i udenlandske koncernforbundne selskaber. Anvendelsestidspunkt Gælder ordninger der er tildelt efter den 1. juli 2016. [post_title] => Lovforslag om medarbejderaktieordning nu vedtaget den 12. maj 2016 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => lovforslag-om-medarbejderaktieordning-nu-vedtaget-den-12-maj-2016 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-05-12 16:38:04 [post_modified_gmt] => 2016-05-12 16:38:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://grantthornton.dk/?p=1946 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw )
  Lovforslag om medarbejderaktieordning nu vedtaget den 12. maj 2016
 • WP_Post Object ( [ID] => 1934 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-05-03 14:46:39 [post_date_gmt] => 2016-05-03 14:46:39 [post_content] => Regeringen har i dag indgået en bred aftale med alle Folketingets partier minus SF og Enhedslisten om den såkaldte Retssikkerhedspakke II, hvor hovedelementerne er følgende:
  • Genindførelse af omkostningsgodtgørelsen for selskabers omkostninger til skattesager. Forslaget forventes dog først indarbejdet i Finanslovsforslaget for 2017 og vil derfor tidligst få virkning fra 2017.
  • Der oprettes et særligt skattekontor hos Folketingets Ombudsmand, som skal koncentrere sig om klager over sagsbehandlingen på skatteområdet.
  • Der tilføres yderligere ressourcer til Skatteankestyrelsen med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden i klagesager og indføre en egentlig sagsbehandlingsgaranti, dvs. en grænse for hvor længe myndighederne kan være om at behandle en klagesag.
  • Der oprettes et Skattelovråd, som skal behandle udvalgte emner inden for skattelovgivningen. Skattelovrådet vil bestå af 3-5 personer med bred juridisk eller økonomisk sagkundskab på skatteområdet.
  Grant Thornton hilser det velkommet, at Regeringen prioriterer retssikkerheden og nedsættelse af sagsbehandlingstiden. Det er afgørende for korrekt skattebehandling, at en afgørelse ikke står uprøvet hen som følge af, at det er for tids- og omkostningskrævende at få ændret ukorrekte afgørelser fra Skat. [post_title] => Omkostningsgodtgørelsen for selskaber genindføres [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => omkostningsgodtgorelsen-for-selskaber-genindfores [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-05-04 08:05:07 [post_modified_gmt] => 2016-05-04 08:05:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://grantthornton.dk/?p=1934 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw )
  Omkostningsgodtgørelsen for selskaber genindføres
 • WP_Post Object ( [ID] => 1928 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-04-29 07:39:02 [post_date_gmt] => 2016-04-29 07:39:02 [post_content] => Fra 2010 blev der for personer indført en generel fradragsret for tab på fordringer. Efter disse regler var der kun to situationer, hvor en person ikke ville have fradrag for et tab på en fordring, nemlig dels ved tab på fordringer på nære familiemedlemmer, f.eks. forældres fordringer på deres børn, og hovedaktionærers fordringer på deres selskab. SKAT har nu den 28. april 2016 udsendt et styresignal (SKM2016.173), hvor man – bl.a. med baggrund i et par afgørelser fra Skatterådet - fastslår, at personer også i andre tilfælde ikke har fradrag for tab på fordringer. De områder, der er sket indskrænkninger af fradragsretten for personers tab på fordringer er:
  • Forudbetalinger for varer eller tjenesteydelser, der ikke leveres eller hvor der foreligger fejl og mangler. Efter hidtidig praksis har der været fradrag for sådanne tab, eksempelvis på forudbetalinger for flybilletter, hvor flyselskabet gik konkurs, forudbetaling for undervisning, hvor skolen gik konkurs, og forudbetalinger til håndværkere, som ikke leverer den aftalte ydelse. Denne praksis ændres nu, så der fremover ikke vil være fradragsret for sådanne tab. Ændringen sker med virkning for forudbetalinger, der sker den 13. maj 2016 eller senere.
  • Tab på erstatning for svie og smerte. Efter hidtidig praksis har der været fradrag for tab på sådanne fordringer. Denne praksis ændres nu, så der fremover ikke vil være fradragsret for sådanne tab. Ændringen sker med virkning for tab, hvor den begivenhed, der udløser erstatningen, er sket den 13. maj 2016 eller senere.
  • Tab ved bedrageri, tyveri eller anden berigelseskriminalitet, hvor man som udgangspunkt får en fordring på bedrageren/tyven. Her er der efter SKAT’s opfattelse ikke fradragsret for tab på denne fordring. SKAT henviser i den forbindelse til et par afgørelser fra Skatterådet, hvor personer, der havde været udsat for internetbedrageri, ikke fik fradrag for deres tab.
  • Erhvervsdrivende personers tab på fordringer, som ikke opfylder betingelserne for at kunne fradrages som driftsomkostning i erhvervsvirksomheden. Her finder SKAT ikke, at der er fradragsret for tabet på fordringen og henviser i den forbindelse til en afgørelse fra Skatterådet.
  Grant Thornton finder fortsat ikke, at SKAT eller Skatterådet har tilstrækkelig hjemmel til at gennemføre disse skærpelser, som dog nu er gældende ret. [post_title] => SKAT's styresignal om personers fradrag for tab på fordringer - Væsentlige indskrænkninger [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => skats-styresignal-om-personers-fradrag-for-tab-pa-fordringer-vaesentlige-indskraenkninger [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-04-29 07:39:02 [post_modified_gmt] => 2016-04-29 07:39:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://grantthornton.dk/?p=1928 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw )
  SKAT’s styresignal om personers fradrag for tab på fordringer – Væsentlige indskrænkninger
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tidligere nyhedsbreve ›